Wzorce do atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce do atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA)
Symbol laboratorium
Nr pracowni
33
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
zawartość składnika
Zakres pomiarowy/metoda
1 g/dm3
Niepewność rozszerzona
w zależności od rodzaju pierwiastka: 0,0010; 0,0012; 0,0013; 0,0020 g/dm3
cena

50 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-