Mikrofon pomiarowy klasy WS1, WS2 lub WS3Mikrofon pomiarowy klasy WS1, WS2 lub WS3


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mikrofon pomiarowy klasy WS1, WS2 lub WS3Mikrofon pomiarowy klasy WS1, WS2 lub WS3
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
poziom skuteczności ciśnieniowej - modułcharakterystyka częstotliwościowa
Zakres pomiarowy/metoda
250 Hz lub 1 kHzod 20 Hz do górnej częstotliwości granicznej mikrofonu
Niepewność rozszerzona
WS1 i WS2: 0,07 dBWS3: 0,09 dBWS1 i WS2: 0,1 dB ÷ 0,3 dBWS3: 0,1 dB ÷ 0,5 dB
cena

845 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
Niepewność zależy od częstotliwości i rodzaju mikrofonu. Informacje dotyczące niepewności wyznaczania charakterystyki częstotliwościowej nie uwzględniają niepewności poprawek dla określonego pola akustycznego
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Danuta Dobrowolska: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel. 22 581 9123