Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r5905319132992,Gestosciomierz-przeplywowy-w-miejscu-ustawienia-w-jednym-punkcie.html
2019-11-19, 00:36

Gęstościomierz przepływowy w miejscu ustawienia, w jednym punkcie


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Gęstościomierz przepływowy w miejscu ustawienia, w jednym punkcie
Symbol laboratorium
Nr pracowni
74
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
gęstość cieczy
Zakres pomiarowy/metoda
(0,6 ÷ 2,0) g/cm3 gęstościomierz oscylacyjny lub piknometr ciśnieniowy
Niepewność rozszerzona
(0,0001 ÷ 0,001) g/cm3
cena

1300 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za wzorcowanie w dodatkowych punktach wg stawki godzinowej.