Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r586961971150,Higrometry-punktu-rosy.html
2019-07-20, 00:42

Higrometry punktu rosy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Higrometry punktu rosy
Symbol laboratorium
Nr pracowni
102
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura punktu rosy
Zakres pomiarowy/metoda
2 punkty w zakresie-50 °C ÷ +20 °C przez porównanie z higrometrem wzorcowym
Niepewność rozszerzona
(0,3 ÷ 0,1) °C
cena

741 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-