Nawigacja

Certyfikat MID

PL 21 001/MI-001


Nr certyfikatu / Certificate no
PL 21 001/MI-001
Rodzaj certyfikatu / Category
Certyfikat badania typu UE
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Wodomierz
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
typoszereg wodomierzy jednostrumieniowych, mokrobieżnych, działających na zasadach mechanicvznych
Typ / Type
FRANCO-Inox
Data wydania / Released from
2021-02-05
Data obowiązywania od / Valid from
2021-02-22
Data obowiązywania do / Valid until
2031-02-22
Jednostka notyfikowana / Notified body
Główny Urząd Miar - JN 1440
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
-
Plik / Scan of certificate
Język / Language
pl
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
82-400
Wnioskodawca miasto / City
Sztum
Wnioskodawca ulica / Street
Sztumskie Pole, ul. S. Żeromskiego 30
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
-
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
-
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Polska
Producent nazwa / Manufacturer's name
Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila
Producent kod / Postal code
82-400
Producent miasto / City
Sztum
Producent ulica / Street
Sztumskie Pole, ul. S. Żeromskiego 30
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
-
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
-
Producent kraj / Manufacturer's country
Polska
do góry