Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r584610982096,Komora-swietlna.html
2019-08-22, 15:59

Komora świetlna


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Komora świetlna
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
natężenie oświetlenia przy różnych źródłach światła, współrzędne chromatyczności x, y różnych źródeł światła
Zakres pomiarowy/metoda
(10 ÷ 1900) lx, (2100 ÷ 6500) K metoda z użyciem luksomierza i kolorymetru trójchromatycznego
Niepewność rozszerzona
0,04
cena

1690 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-