Miernik poziomu dźwięku spełniający wymagania normy PN-EN 61672-1, dwukanałowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Miernik poziomu dźwięku spełniający wymagania normy PN-EN 61672-1, dwukanałowy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
- odpowiedź miernika na sygnał akustyczny z kalibratora 1 kHz; - odpowiedź miernika na sygnały akustyczne w polu swobodnym w zakresie częstotliwości słyszalnych; - odpowiedź miernika na sygnały elektryczne określone w normie PN-EN 61672-3
Zakres pomiarowy/metoda
określony w normie: PN-EN 61672-3
Niepewność rozszerzona
0,2 dB 0,2 dB ÷ 0,6 dB 0,1 dB ÷ 0,3 dB
cena

1560 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
Niepewność zależy od częstotliwości pomiarowej oraz typu miernika i mikrofonu oraz od typu miernika i rodzaju jego charakterystyki.
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Danuta Dobrowolska: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl; tel. 22 581 9123