Walec zewnętrzny (tłoczek, trzpień, wałeczek, drut) - za pomocą maszyny 1-D


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Walec zewnętrzny (tłoczek, trzpień, wałeczek, drut) - za pomocą maszyny 1-D
Symbol laboratorium
Nr pracowni
41
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
średnica
Zakres pomiarowy/metoda
(10 ÷ 100) mm
Niepewność rozszerzona
Q[0,4; 4,0L] µm, L w m
cena

260 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-