Generatory sygnałów napięciowych o ustalonej różnicy faz


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Generatory sygnałów napięciowych o ustalonej różnicy faz
Symbol laboratorium
Nr pracowni
22
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
okres i przedział czasu (faza)
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 360) deg, 20 Hz ÷ 10 kHzpomiar bezpośredni
Niepewność rozszerzona
0,015 deg
cena

897 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest określona dla średniej liczby roboczogodzin koniecznych do przeprowadzenia wzorcowania typowego przyrządu i typowych zakresów. W przypadkach wzorcowań nietypowych cenę określa się indywidualnie dla każdego przyrządu - liczba rbg x stawka za 1 rbg.