Refraktometr wizualny


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Refraktometr wizualny
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
współczynnik załamania światła
Zakres pomiarowy/metoda
n = (1,3 ÷ 1,7)
Niepewność rozszerzona
0,0001
cena

260 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Wzorcowanie w 4 punktach pomiarowych; za każdy dodatkowy punkt pomiarowy dolicza się 0,5 rbg pomnożone przez stawkę godzinową.
Kontakt

Beata Sokołowska; e-mail: beata.sokolowska@gum.gov.pl; tel.: 22 581 95 01