Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r575814255301,Mierniki-luminancji-Fotometr-firmy-DELTA-OHM-jako-miernik-luminancji.html
2019-11-18, 16:50

Mierniki luminancji: Fotometr firmy DELTA OHM jako miernik luminancji


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mierniki luminancji: Fotometr firmy DELTA OHM jako miernik luminancji
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
luminancja źródła opartego na lampie wolframowej
Zakres pomiarowy/metoda
(1,5 ÷ 400) cd/m2 metoda z użyciem wzorca światłości i wzorca współczynnika przepuszczania
Niepewność rozszerzona
0,03
cena

585 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-