Lampa wolframowa


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Lampa wolframowa
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura barwowa najbliższa lampy wolframowej
Zakres pomiarowy/metoda
(1900 ÷ 3000) K pomiar współrzędnych trójchromatycznych za pomocą kolorymetru trójchromatycznego
Niepewność rozszerzona
0,015
cena

182 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-