Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r57105359,Lampa-wolframowa.html
2019-11-11, 22:50

Lampa wolframowa


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Lampa wolframowa
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura barwowa najbliższa lampy wolframowej
Zakres pomiarowy/metoda
(1900 ÷ 3000) K pomiar współrzędnych trójchromatycznych za pomocą kolorymetru trójchromatycznego
Niepewność rozszerzona
0,015
cena

182 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-