Tlenomierze


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Tlenomierze
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
zawartość tlenu
Zakres pomiarowy/metoda
0,005 mol/mol ÷ 0,42 mol/mol
Niepewność rozszerzona
1%
cena

780 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
GUM
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Wzorcowanie w pięciu punktach pomiarowych (plus punkt zerowy) kompletu: przyrząd i sonda pomiarowa.