Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r56598013,Spektrofotometry-z-ciagla-skala-dlugosci-fali-dla-dlugosci-fali-wzorcowane-poza-.html
2019-11-11, 23:10

Spektrofotometry z ciągłą skalą długości fali (dla długości fali) wzorcowane poza siedzibą GUM


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Spektrofotometry z ciągłą skalą długości fali (dla długości fali) wzorcowane poza siedzibą GUM
Symbol laboratorium
Nr pracowni
61
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
długość fali dla materiału selektywnie przepuszczającego promieniowanie (dla trzech punktów skali długości fali)
Zakres pomiarowy/metoda
Zakresy widmowe(200 ÷ 900) nm, (900 ÷ 2100) nm
Niepewność rozszerzona
0,17 nm, 0,51 nm
cena

195 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Do ceny należy dod. rzecz. koszty zakw., podr. i diety del.; usł. realiz. z usługą wykonaną dla spektrofot. z ciągłą skalą dł. fali poza GUM dla widm. współcz. przep. kier. ? lub dla gęst. opt. widm. współcz. przep. kier. D