Kompet płytek wzorcowych - z komparatorem dwuczujnikowym


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kompet płytek wzorcowych - z komparatorem dwuczujnikowym
Symbol laboratorium
Nr pracowni
41
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
długość środkowa
Zakres pomiarowy/metoda
(0,5 ÷ 100) mm
Niepewność rozszerzona
Q[49; 0,6L] nm; L w mm
cena

26 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za 1 szt. płytki wzorcowej