Wgłębnik Knoopa


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wgłębnik Knoopa
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wymiar - kąty
Zakres pomiarowy/metoda
(130 ÷ 180)°
Niepewność rozszerzona
cena

143 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
masslab@gum.gov.pl tel.: 22 581 9206 tel.: 22 581 9547