Płytka interferencyjna płaskorównoległa - za pomocą komparatora dwuczujnikowego


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Płytka interferencyjna płaskorównoległa - za pomocą komparatora dwuczujnikowego
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd długości środkowej
Zakres pomiarowy/metoda
(0,5 ÷ 100) mm
Niepewność rozszerzona
Q[86; 1,84L] nm; L w mm
cena

130 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Robert Szumski; robert.szumski@gum.gov.pl; tel.:225819332