Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r5579199126,Certyfikowany-material-odniesienia-ciekly-wzorzec-lepkosci-ciecz-newtonowska-w-j.html
2019-07-23, 16:18

Certyfikowany materiał odniesienia – ciekły wzorzec lepkości – ciecz newtonowska, w jednej temperaturze


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Certyfikowany materiał odniesienia – ciekły wzorzec lepkości – ciecz newtonowska, w jednej temperaturze
Symbol laboratorium
Nr pracowni
74
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
lepkość kinematyczna
Zakres pomiarowy/metoda
(70000 ÷ 150000) mm2/s w temperaturze 20 °C wiskozymetr kapilarny szklany
Niepewność rozszerzona
(0,5 ÷ 0,7) %
cena

260 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-