Materiał fotoluminescencyjny


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Materiał fotoluminescencyjny
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
luminancja materiału fotoluminescyjnego
Zakres pomiarowy/metoda
0,3 mcd/m² ÷ 1 cd/m²
Niepewność rozszerzona
0,1
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
wg ISO 15370 jedna próbka
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 9446; 9587; 9403; 9054; e-mail: photometry@gum.gov.pl