Higrometry punktu rosy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Higrometry punktu rosy
Symbol laboratorium
Nr pracowni
102
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura punktu rosy
Zakres pomiarowy/metoda
5 punktów w zakresie <-50 °C i > +50 °C na stanowisku wzorca odniesienia
Niepewność rozszerzona
(0,3 ÷ 0,1) °C
cena

2314 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-