Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r5498948556564,Wzorce-dlugosci-fali-wzorcowane-w-odniesieniu-do-wzorca-wtornego.html
2019-12-14, 21:47

Wzorce długości fali wzorcowane w odniesieniu do wzorca wtórnego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce długości fali wzorcowane w odniesieniu do wzorca wtórnego
Symbol laboratorium
Nr pracowni
61
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
długość fali dla materiału selektywnie przepuszczającego promieniowanie (dla jednego wzorca przy trzech połówkowych szerokościach widmowych szczeliny wyjściowej)
Zakres pomiarowy/metoda
Zakres widmowy (200 ÷ 900) nm
Niepewność rozszerzona
0,25 nm
cena

572 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-