Biurety


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Biurety
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pojemność
Zakres pomiarowy/metoda
(1 ÷ 500) ml / wagowa
Niepewność rozszerzona
(0,02 ÷ 0,01) %
cena

74 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Pierwszy punkt wzorcowania; następny punkt wzorcowania dodatkowo 65,00 zł. Dla biuret o poj. nom. od 400 ml i powyżej tej pojemności, cena za wzorcowanie obliczana jest wg stawki godzinowej.
Kontakt

density@gum.gov.pl; elzbieta.lenard@gum.gov.pl; tel.: 22 581 94 10