Przekładnik napięciowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Przekładnik napięciowy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd napięciowy i kątowy
Zakres pomiarowy/metoda
Znamionowe napięcie pierwotne (100 ÷ 400000) V; znamionowe napięcie wtórne 100 V i 110 V; najwyższe napięcie dopuszczalne (720 ÷ 420000) V
Niepewność rozszerzona
> 0,005 %, > 0,5 minuty (k = 2, P = ok. 95 %)
cena

58.50 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za jedną przekładnię od 1100 V do 30000 V
Kontakt

tel.: 22 581 9241, tel.: 22 581 9151; electricity@gum.gov.pl