Certyfikowany materiał odniesienia – ciekły wzorzec lepkości – ciecz newtonowska, w jednej temperaturze


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Certyfikowany materiał odniesienia – ciekły wzorzec lepkości – ciecz newtonowska, w jednej temperaturze
Symbol laboratorium
Nr pracowni
74
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
lepkość kinematyczna
Zakres pomiarowy/metoda
(1 ÷ 1800) mm2/s w temperaturze 20 °C wiskozymetr kapilarny szklany
Niepewność rozszerzona
(0,1 ÷ 0,3) %
cena

110 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-