Kolba metalowa I rzędu


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kolba metalowa I rzędu
Symbol laboratorium
Nr pracowni
92
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pojemność
Zakres pomiarowy/metoda
(1000 ÷ 5000) ml wagowa
Niepewność rozszerzona
(0,01 ÷ 0,05) %
cena

585 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-