Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r541334361889,Klucze-dynamometryczne-referenyjne-transferowe.html
2019-05-26, 08:52

Klucze dynamometryczne referenyjne (transferowe)


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Klucze dynamometryczne referenyjne (transferowe)
Symbol laboratorium
Nr pracowni
73
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
moment siły - zgodny lub przeciwny do ruchu wskazówek zegara (jeden kierunek)
Zakres pomiarowy/metoda
(50 ÷ 1000) N·m
Niepewność rozszerzona
0,1 %
cena

1365 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
do 10 punktów pomiarowych
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Adiustacja - dodatkowo 1 rbg. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.