Mierniki mocy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mierniki mocy
Symbol laboratorium
Nr pracowni
54
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
moc bezwzględna
Zakres pomiarowy/metoda
0,06 µW ÷ 101 mW
Niepewność rozszerzona
0,006 µW ÷ 0,29 mW
cena

819 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
graniczne wartości podzakresów metodą z kalibratorem miernika mocy
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest ceną średnią i dotyczy typowego przyrządu i typowego zakresu wzorcowania.