Rezystory stałe


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Rezystory stałe
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
rezystancja AC
Zakres pomiarowy/metoda
0,1 Ω ÷ 1 MΩ
Niepewność rozszerzona
10 ΩΩ/Ω ÷ 6 mΩ/Ω dla 1 kHz
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za wzorzec stały lub jedną dekadę rezystora dekadowego (każda następna to kolejne 455,00 zł).
Kontakt

tel.: 22 581 9353 tel.: 22 581 9242; electricity@gum.gov.pl