Kolorymetry innych producentów


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kolorymetry innych producentów
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
współrzędne chromatyczności x, y lampy wolframowej
Zakres pomiarowy/metoda
2856 K
Niepewność rozszerzona
1,60 %
cena

1300 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 9446; 9587; 9403; 9054; e-mail: photometry@gum.gov.pl