Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r53672962639464,Sfera-kula-za-pomoca-maszyny-WMP.html
2019-11-19, 00:26

Sfera (kula) - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Sfera (kula) - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Nr pracowni
43
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
średnica
Zakres pomiarowy/metoda
(101 ÷ 200) mm
Niepewność rozszerzona
0,5 µm
cena

234 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-