Mieszanina gazowa do kontroli analizatorów spalin samochodowych


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mieszanina gazowa do kontroli analizatorów spalin samochodowych
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
zawartość składnika w mieszaninie gazowej
Zakres pomiarowy/metoda
CO: 0,005 mol/mol ÷ 0,035 mol/mol CO2: 0,06 molmol ÷ 0,14 mol/mol C3H8: 0,0002 mol/mol ÷ 0,002 mol/mol
Niepewność rozszerzona
od 1 %
cena

910 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
GUM
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
chemistry@gum.gov.pl tel.: 22 581 9201 fax: 22 581 9392