Komórka punktu stałego (dla termometrii kontaktowej)


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Komórka punktu stałego (dla termometrii kontaktowej)
Symbol laboratorium
Nr pracowni
101
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura
Zakres pomiarowy/metoda
punkt potrójny Ar
Niepewność rozszerzona
0,90 mK
cena

5200 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-