Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

L 3/2020


Nr decyzji
L 3/2020
Znak zatwierdzenia typu
-
Nazwa przyrządu pomiarowego
gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy typ DMA 4100 M
Producent przyrządu pomiarowego
Anton Paar GmbH
Kod
8054
Miasto
Graz
Ulica
Anton-Paar-Straβe 20
Kraj
Austria
Data wydania
2020-07-15
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry