Połyskomierz - wzorcowanie dla jednej z trzech geometrii pomiarowych: 20/20, 60/60, 85/85


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Połyskomierz - wzorcowanie dla jednej z trzech geometrii pomiarowych: 20/20, 60/60, 85/85
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
połysk
Zakres pomiarowy/metoda
(90 ÷ 100) GU metoda porównawcza z użyciem połyskomierza wzorcowego
Niepewność rozszerzona
0,006
cena

390 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-