Wzorce (achromatyczne i barwne) widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego ? wzorcowane w odniesieniu do wzorca wtórnego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce (achromatyczne i barwne) widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego ? wzorcowane w odniesieniu do wzorca wtórnego
Symbol laboratorium
Nr pracowni
61
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
widmowy współczynnik przepuszczania kierunkowego materiałów neutralnych widmowo (dla jednego wzorca przy trzech długościach fali)
Zakres pomiarowy/metoda
0,001 ÷ 1,000 Zakresy widmowe (210 ÷ 900) nm
Niepewność rozszerzona
Niepewność widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego wyliczana jest z wielomianu dla gęstości optycznej z uwzględnieniem zależności ?(?) = 10-D(?)
cena

175.50 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-