Czujnik konduktometryczny


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Czujnik konduktometryczny
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
stała czujnika
Zakres pomiarowy/metoda
od 5 m-1 do 10000 m-1
Niepewność rozszerzona
0,02 m-1
cena

312 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
chemistry@gum.gov.pl tel.: 22 581 9201 fax: 22 581 9392