Ława ze źródłami promieniowania ?


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Ława ze źródłami promieniowania ?
Symbol laboratorium
Nr pracowni
82
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
moc kermy w powietrzu
Zakres pomiarowy/metoda
metoda podstawienia
Niepewność rozszerzona
1 %
cena

3900 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
nuklid Co-60/nuklid Cs-137
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena wzorc. Dla 6 pkt na ławie pomiarowej dla jednego źródła prom., do ceny wzorc. dochodzi koszt deleg. pracown. GUM, transportu i ubezp. przyrz. pom. GUM.