Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r52024,Cewka-indukcyjna-stala.html
2022-08-13, 02:23

Cewka indukcyjna stała


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Cewka indukcyjna stała
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
równoważna rezystancja szeregowa
Zakres pomiarowy/metoda
rezystancja dla cewek 1 H ÷ 10 H
Niepewność rozszerzona
300 µOm/Om
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel.: 22 581 9353 tel.: 22 581 9242 electricity@gum.gov.pl