Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r51986150294464,DT-342021.html
15.06.2024, 04:06

MAŃSKI-SERWIS TACHOGRAFY KRZYSZTOF MAŃSKI


Skrócona nazwa podmiotu
Mański-Serwis
Adres podmiotu
77-121 Żukówko
Żukówko 18

MAŃSKI-SERWIS TACHOGRAFY KRZYSZTOF MAŃSKI

Numer cechy
0496 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 34/2021 2021-06-28 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 34/2021
  1. Żukówko 18, 77-121, Żukówko
aktywny