Kątownik 90° (stalowy, granitowy, z ramieniem) - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kątownik 90° (stalowy, granitowy, z ramieniem) - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prostopadłość
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 180)°
Niepewność rozszerzona
0,5"
cena

754 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
max. wymiary kątownika od 500 do 600 mm, jedno z ramion kątownika nie może przekraczać 500 mm.
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Pomiar prostopadłości dwóch powierzchni; w przypadku pomiaru prostopadłości kolejnych dwóch powierzchnii 0,5 x 1 rbg
Kontakt

Adam Wójtowicz; adam.wojtowicz@gum.gov.pl; tel.: 22 581 91 48