Komparatory prądowe


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Komparatory prądowe
Symbol laboratorium
Nr pracowni
53
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Opłata stała związana ze zleceniem, przygotowaniem przyrządu i stanowiska pomiarowego pobierana jednorazowo przy realizacji usług na komparatorze prądowym z pozycji od 158 do 160.
Zakres pomiarowy/metoda
-
Niepewność rozszerzona
-
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-