Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r511953958503,Certyfikowany-konduktometryczny-material-odniesienia-wytworzenie-wzorcowanie.html
2019-07-18, 19:04

Certyfikowany konduktometryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Certyfikowany konduktometryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)
Symbol laboratorium
Nr pracowni
32
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
przewodność elektryczna właściwa elektrolitów
Zakres pomiarowy/metoda
0,0720 S/m
Niepewność rozszerzona
0,2 %
cena

60 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
100 mL