Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r501742630,Termometr-elektryczny-cyfrowy.html
2019-09-17, 10:58

Termometr elektryczny (cyfrowy)


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Termometr elektryczny (cyfrowy)
Symbol laboratorium
Nr pracowni
101
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura
Zakres pomiarowy/metoda
9 punktów w zakresie (-80 ÷ 550) °C, metoda porównawcza
Niepewność rozszerzona
(od 0,006 do 0,7) °C
cena

1274 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
W zakresie temperatur ujemnych wpis CMC, opublikowany w bazie BIPM KCDB, posiada INTiBS (DI - Polska).
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-