Miernik RLC


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Miernik RLC
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
dobroć
Zakres pomiarowy/metoda
1 ÷ 500
Niepewność rozszerzona
0,1 % ÷ 10 %
cena

195 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za pierwszy punkt pomiarowy dla danej częstotliwości, każdy następny punkt to 91,00 zł (0,7 rbg x stawka za 1 rbg).
Kontakt
tel.: 22 581 9353 tel.: 22 581 9242 electricity@gum.gov.pl