Kolby szklane


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kolby szklane
Symbol laboratorium
Nr pracowni
92
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pojemność
Zakres pomiarowy/metoda
(200 ÷ 5000) ml wagowa
Niepewność rozszerzona
0,0001
cena

241 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-