Ciśnieniomierz hydrostatyczny


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Ciśnieniomierz hydrostatyczny
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wysokość słupa cieczy
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 4000) Pa
Niepewność rozszerzona
(0,14 ÷ 0,34) Pa
cena

1300 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
G
Uwagi dot. wzorcowania
kompensacyjny (10 pkt. pomiarowych)
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.
Kontakt

mass@gum.gov.pl; tel.:22 581 92 00; 22 581 95 27