Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 17/2023


Nr decyzji
ZT 17/2023
Znak zatwierdzenia typu
PL T 23 17
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 8000 L, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
Adam Bubrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA BUBROWSKI ADAM BUBROWSKI
Kod
10-282
Miasto
Olsztyn
Ulica
ul. Poprzeczna 11A
Kraj
Polska
Data wydania
2023-06-12
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
2033-06-12
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry