Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r49302,Mostek-do-pomiaru-bledow-przekladnikow-pradowy-i-pradowo-napieciowy.html
2021-04-20, 06:47

Mostek do pomiaru błędów przekładników -prądowy i prądowo-napięciowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mostek do pomiaru błędów przekładników -prądowy i prądowo-napięciowy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Opłata stała związana ze zleceniem, przygotowaniem przyrządu i stanowiska pomiarowego pobierana jednorazowo przy realizacji usług na mostku.
Zakres pomiarowy/metoda
-
Niepewność rozszerzona
-
cena

260 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel.: 22 581 9241 tel.: 22 581 9151; electricity@gum.gov.pl