Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r49288,DT-542020.html
25.05.2024, 01:09

AUTO-TEST s.c.


Skrócona nazwa podmiotu
AUTO-TEST S.C.
Adres podmiotu
07-200 Wyszków
ul. Kasztanowa 1

AUTO-TEST s.c.

Numer cechy
0179 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
ZDT 93/2020 2020-12-21 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy
DT 54/2020 2020-05-07 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
ZDT 93/2020
  1. ul. Kasztanowa 1, 07-200, Wyszków
aktywny
DT 54/2020
  1. ul. Kasztanowa 1, 07-200, Wyszków
aktywny